LUDZIE

 Rada Samorządu Studentów FUW

 • Michał Chrzanowski – przewodniczący rady
 • Michał Czerepaniak
 • Aleksandra Kopyt
 • Agnieszka Makulska
 • Katarzyna Walendykiewicz

 Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału Fizyki UW

 • Michał Chrzanowski (z urzędu)
 • Weronika Brzezińska
 • Michał Czerepaniak
 • Magdalena Komar
 • Agnieszka Makulska
 • Włodzimierz Mikke
 • Mateusz Saniewski
 • Katarzyna Walendykiewicz
 • Mikołaj Zawadzki

 Przedstawiciele FUW w Parlamencie Studentów UW

 • Michał Chrzanowski
 • Mateusz Saniewski

 Senator studencki w Senacie UW

 • Mateusz Saniewski